1900 0269 là Tổng đài dịch vụ khách hàng toàn quốc của Khang Minh Group.
Đảm bảo dịch vụ vượt trội và chăm sóc toàn diện, mang đến sự hài lòng cao nhất cho mọi khách hàng.